ประกาศสำหรับนักกีฬาจากต่างประเทศ

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2563

ประกาศสำหรับนักกีฬาจากต่างประเทศ

การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา ประเทศไทยได้ปิดประเทศไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าตั้งแต่เดือนมีนาคม และดูเหมือนว่าจะยังคงปิดต่อเนื่องจนถึงวันแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
 
การแข่งขันจะยังคงจัดอยู่ตามกำหนดการเดิม โดยบังคับใช้มาตรการทางสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างในการแข่งขัน แต่เราอาจต้อนรับได้เฉพาะนักกีฬาชาวไทยและต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เราเข้าใจในความผิดหวังของนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศและตั้งใจจะมาแข่งขันเป็นอย่างดี นักกีฬาอาจมีคำถามเรื่องค่าสมัครที่ชำระเงินไปแล้ว เรามีมาตรการดังต่อไปนี้
 
  • สิทธิ์การสมัครของท่านจะถูกโอนไปการแข่งขันปี 2564 โดยอัตโนมัติ ซึ่งการแข่งขันปี 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก และท่านจะได้รับวาวเชอร์อาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาท ที่ ซาน่า บีช คลับในระหว่างสัปดาห์การแข่งขัน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 
  • เข้าร่วมโครงการบริจาคสิทธิ์การแข่งขันปี 2563 ให้นักกีฬาที่อยู่ในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการระบาดของไวรัส เนื่องจากไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัด นักกีฬาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถลงสมัครได้เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่านสามารถหยิบยื่นความหวังและการสนับสนุนให้แก่พวกเขาได้โดยการบริจาคสิทธิ์การแข่งขัน โดยสามารถส่งอีเมลยื่นความประสงค์ไปยัง Go To Race พาร์ทเนอร์การสมัครออนไลน์ของเรา ที่อีเมล info@gotorace.com ท่านจะได้รับวาวเชอร์อาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1,000 บาทที่ซาน่า บีช คลับในสัปดาห์การแข่งขันปี 2564 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 
  • ขอค่าสมัครคืน หากท่านต้องการขอค่าสมัครคืนโปรดติดต่อ Go To Race อีเมล info@gotorace.com โดยเราขอสงวนสิทธิ์กำหนดวันขอค่าสมัครคืน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 หากนักกีฬาไม่ดำเนินการขอค่าสมัครคืนภายในวันที่กำหนด สิทธิ์การแข่งขันจะถูกโอนไปการแข่งขันปี 2564 โดยอัตโนมัติ
 
เราขอขอบคุณที่นักกีฬาเข้าใจและยังคงสนับสนุนการแข่งขันไตรกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดของเอเชีย และเราหวังอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักกีฬาจากทั่วโลกอีกครั้งในปี 2564 ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรง

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร