Previous slide
Next slide

จีเอเอ อีเว้นท์

ผู้จัดงานอีเว้นท์มือชีพระดับสากล รับบริหารจัดการงานอีเว้นท์กีฬาทั่วประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์

ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดงานมากกว่า 10 ปี

ผู้จัดงานอีเว้นท์มือชีพระดับสากล

ศักยภาพบริหารจัดการชั้นเยี่ยม

ผ่านประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชีย

ประสบการณ์สั่งสม

ประเภท

วิ่งทางเรียบ

มาราธอน | ฮาล์ฟมาราธอน
10 กม. | 5 กม.
วิ่งยุวชน

สหกีฬา

ไตรกีฬา
ทวิกีฬา
Aqauthlon

กีฬาวิบาก

วิ่งเทรล
วิ่งผจญภัย
วิ่งวิบาก

แข่งขันเสมือนจริง

วิ่ง
ปั่นจักรยาน
ไตรกีฬา

ลูกค้าของเรา

ผู้สนับสนุนการจัดงานในอดีตถึงปัจจุบัน

ข่าวสาร

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร