ประกาศการแข่งขันเดือนมิถุนายน

ซีรีส์ ไบค์โซน ไตรแดช กรุงเทพ ปี 2563

ประกาศการแข่งขันเดือนมิถุนายน

ตามที่ ศบค.ได้ยกร่างคลายล็อคระยะ 4 ในสถาณการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในวันนี้ (10 มิ.ย 63) และคาดการณ์ว่าอาจจะมีการประกาศให้มีผลบังคับใช้หลังวันที่ 15 มิ.ย.63 นี้ ดังนั้น ผู้จัดฯ ไบค์โซน ไตรแดช กรุงเทพ เห็นสมควรจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.63 ทั้งนี้การจัดการแข่งขันจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสาธารณสุขตามประกาศของจังหวัดและรัฐบาลไทย กรณีการคลายล็อคเริ่มในวันที่ 1 ก.ค.63 ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันแข่งขันไปในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.แทน

ผู้จัดฯ ได้รับทราบถึงเสียงเรียกร้องของนักไตรทุกท่านในการเข้าร่วมแข่งขันนี้ ซึ่ง ผู้จัดฯ ก็เฝ้ารอเพือจัดตามกำหนดการเดิม หรือ วันแข่งขันใหม่ ไม่ยิ่งหย่อนเช่นกัน การแข่งขันไตรแดชระยะมาตรฐาน (ว่ายน้ำ 400 ม. ปั่นจักรยาน 20 กม. วิ่ง 5 กม.) ยังเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์อยู่ในขณะนี้ ซึ่งจำกัดจำนวน 124 คนเท่านั้น (สมัครแล้วกว่า 50 ท่าน)

กรณีการแข่งขันไม่อาจจัดได้ในวันที่ 28 มิ.ย.63 สิทธิ์แข่งขันของทุกท่านจะได้รับการโอนไปแข่งขันในวันที่ 12 ก.ค.63 ทันที หากวันดังกล่าว รัฐบาลไทยและจังหวัดสมุทรปราการยังคงประกาศงดจัดกิจกรรมแข่งขัน ท่านสามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในสนามต่อไปประจำ 2563 หรือ ปี 2564 ได้เช่นกัน

มาตรการและแนวทางการจัดการแข่งขันเพื่อสุขอนามัยของนักไตร ในสนามไตรแดช กรุงเทพ มีดังนี้

 • จำกัดจำนวนนักกีฬาไม่เกิน 124 คน
 • งดนำเพื่อน, ครอบครัว, ผู้ติดตาม เข้าร่วมงาน /ชมการแข่งขัน
 • นักกีฬาสวมหน้ากากเข้าร่วมงานเมื่อมาถึง,ขณะเข้าเช็ค-อินจักรยานในจุดเปลี่ยน และรอปล่อยตัวว่ายน้ำ
 • เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร สวมหน้ากากและเฟซชิลด์ทุกคน
 • นักกีฬาเตรียมและลงนามใบยินยอมมาด้วยตนเองจากที่บ้าน เพื่อยื่นขณะเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน
 • งดกรอกใบยินยอมหน้างาน
 • ของที่ระลึก หมายเลขการแข่งข้น และอาหารหลังแข่งขัน จะใส่หีบห่อและจัดวางไว้ประจำจุดแขวนจักรยานของนักกีฬาแต่ละคน
 • นักกีฬาจะได้รับบัตรหมายเลขแข่งขันแทนการเขียนหมายเลขบนตัวนักกีฬา เพื่อยื่นเข้าจุดปล่อยตัวทีสระว่ายน้ำ
 • เว้นระยะห่างจุดแขวนจักรยานจุดละ 1.5 เมตร
 • นักกีฬาเข้าคิวรอเรียกลงน้ำรอบขอบสระ เว้นระยะห่างคนละ 1.5 เมตร พร้อมทั้งสวมหน้ากาก
 • ทิ้งหน้ากากลงถังขยะที่เตรียมไว้บริเวณจุดปล่อยตัวลงน้ำ ก่อนลงสระ
 • ว่ายน้าสลับฟันปลาในสระ โดยลงในลู่ที่ 8 และขึ้นจากสระในลู่ที่ 1
 • ปล่อยตัว นักกีฬาแนวหน้า ลงสระ ทุก 15 วินาที
 • ปล่อยตัว นักกีฬาสมัครเล่น ลงสระ ทุก 25 วินาที จัดให้ผู้ว่ายน้ำเร็วลงสระก่อน
 • เส้นทางจักรยานแข่งขันตามกติกาปกติ เว้นระยะห่าง 7 เมตรจากจักรยานคันหน้า ห้ามขี่คู่ขนานหรือเกาะกลุ่ม ยกเว้นแซงเท่านั้น
 • เส้นทางวิ่ง ปรับเป็นวิ่ง 1 รอบใหญ่บนถนนขาเข้า-ออก ไม่วิ่งวน
 • ไม่มีจุดให้น้ำบนเส้นทางวิ่ง นักกีฬาต้องถือขวดน้ำดื่มไปเอง
 • นักกีฬาจะได้รับหน้ากากอนามัยแจกหลังเข้าเส้นชัยทุกคน และต้องสวมจนกระทั่งออกจากบริเวณจัดงาน
 • นักกีฬาถอดชิพจับเวลาด้วยตนเอง และคืนหลังเส้นชัย
 • งดการสังสรรค์ พูดคุยจับกลุุ่มหลังแข่งขัน และให้รีบกลับบ้านทันทีเมื่อพร้อม
 • ไม่มีพิธีมอบรางวัล ประกาศผลการแข่งขัน หรือ จับสลากชิงโชค หลังการแข่งขัน รางวัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา
 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 +662-236-2931-2
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร