Cancellation of Charity Fun Run on 21 November 2020

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2563

Cancellation of Charity Fun Run on 21 November 2020

การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน แม้รัฐบาลจะอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่รัฐมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เราได้ตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาในปีนี้ เพื่อให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับการแข่งขันรายการ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา รายการไตรกีฬาระยะสปริ๊นท์ และรายการทวิกีฬา

เราเข้าใจดีว่านักกีฬาที่ตั้งใจจะมาวิ่งอาจจะรู้สึกผิดหวัง เรามีแผนจะจัดวิ่งการกุศลอีกครั้งในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นักกีฬาที่สมัครวิ่งปีนี้ไว้แล้วจะได้สิทธิ์แข่งขันปีหน้าโดยอัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Go To Race พาร์ทเนอร์ในการรับสมัครออนไลน์ของเราที่อีเมล info@gotorace.com

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร