ไบค์โซน ไตรแดช โดย พัฒนา ปี 2564

ข้อมูลการแข่งขัน

22/23 พฤษภาคม
16/17 ตุลาคม
2564

tbc.
คน

มินิแดช (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 12 กม. - วิ่ง 2.5 กม.)
แดช (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 21 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ทวิกีฬา (วิ่ง 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 21 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ทริปเปิ้ล ไตร(3X ว่ายน้ำ 0.3 กม. - ปั่นจักรยาน 11 กม. - วิ่ง 3 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+6694-419-5618, +6692-278-7077
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร