ไบค์โซน ไตรแดช โดย พัฒนา ปี 2565

ข้อมูลการแข่งขัน

28-29 พฤษภาคม 2565
1-2 ตุลาคม 2565

คน
1

มินิแดช (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 11 กม. - วิ่ง 2.5 กม.)
แดช (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 21 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ทวิกีฬา (วิ่ง 2.5 กม. - ปั่นจักรยาน 21 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ทริปเปิ้ลไตร เดี่ยว (3xว่ายน้ำ 0.3 กม. - ปั่นจักรยาน 11 กม. - วิ่ง 3 กม.)
ทริปเปิ้ลไตร ทีม (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 6 กม. - วิ่ง 3 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร