ประกาศเลื่อนวันแข่งขัน

วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต 2563

ประกาศเลื่อนวันแข่งขัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่าน การควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับหนึ่ง คณะผู้จัดงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตลอดจนพันธมิตรและผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขัน “วิ่งมาราธอน ซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ประจำปี 2563” ไปเป็นวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563

คณะผู้จัดงานฯ ทราบดีถึงความอุตสาหะในการฝึกซ้อมและพร้อมเข้าแข่งขันในปี 2563 ดังนั้นจึงยินดีตอบข้อสงสัยทางอีเมล์จากนักวิ่งทุกท่านให้รวดเร็วที่สุด หากเกิดกรณีล่าช้า ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ผู้สมัครล่วงหน้ายังคงสิทธิ์เข้าร่วมในวันแข่งขันใหม่ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก

กรณีท่านไม่สามารถเข้าร่วมในวันแข่งขันใหม่ ท่านได้รับสิทธิ์เพื่อโอนไปแข่งในปี 2564 หรือ โอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ ซึ่งผู้จัดงานฯ จะแจ้งขั้นตอนการโอนสิทธิ์ดังกล่าวพร้อมลิงก์เว็บไซต์ทางอีเมล์อีกครั้งเร็วๆนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ info1@phuketmarathon.com

คณะผู้จัดงานฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและความเข้าใจถึงสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบัน รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาวิ่งให้ยั่งยืนต่อไป

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร