ซีรีส์ จูเนียร์ ไตรแดช กรุงเทพ ปี 2564

ข้อมูลการแข่งขัน

16 มกราคม (ยกเลิก)
27 มีนาคม
31 กรกฎาคม (เลื่อนจาก 1 พฤษภาคม)
26 มิถุนายน
4 กันยายน
6 พฤศจิกายน
2564

tbc
คน

อายุ 9-10 ปี (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 5 กม.- วิ่ง 1.5 กม.)
อายุ 11-12 ปี (ว่ายน้ำ 0.3 กม. - ปั่นจักรยาน 5 กม.- วิ่ง 1.5 กม.)
อายุ 13-14 ปี (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 10 กม. - วิ่ง 3 กม.)
อายุ 15-17 ปี (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 10 กม. - วิ่ง 3 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา
 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 +662-236-2931-2
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร