ประกาศยกเลิกการแข่งขันเดือนมกราคม

ซีรีส์ ไบค์โซน และ จูเนียร์ ไตรแดช กรุงเทพ ปี 2564

ประกาศยกเลิกการแข่งขันเดือนมกราคม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้จัดฯจำต้องยกเลิกการแข่งขัน ไบค์โซน และ จูเนียร์ ไตรแดช กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาดโซนสีแดงใน 28 จังหวัด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (4 มกราคม 2564) ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งให้งดจัดกิจกรรมการรวมตัวของฝูงชน การแข่งขันกีฬา และหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด
.
ทั้งนี้ การแข่งขันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมภายใต้มาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ผู้จัดฯจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป การแข่งขันในวันที่ 20–21 มีนาคม และ 24–25 เมษายน 2564 ยังคงตามกำหนดการเดิม
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา
 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 +662-236-2931-2
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร