ซีรีส์ ไบค์โซน ไตรแดช กรุงเทพ ปี 2564

ข้อมูลการแข่งขัน

16/17 มกราคม (ยกเลิก)
27/28 มีนาคม
31 กรกฎาคม/1 สิงหาคม (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)
26/27 มิถุนายน (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)
4/5 กันยายน (ยกเลิก)
6/7 พฤศจิกายน
2564

tbc.
คน

มินิแดช (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 10 กม. - วิ่ง 2.5 กม.)
แดช (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 20 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ลองแดช (ว่ายน้ำ 0.8 กม. - ปั่นจักรยาน 40 กม. - วิ่ง 10 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+6694-419-5618, +6692-278-7077
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร