ประกาศเลื่อนการแข่งขันสนามกรุงเทพ

ซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติ ประเทศไทย พรีเซ็นติด บาย อาดิดาส 2563 - สนามกรุงเทพ

ประกาศเลื่อนการแข่งขันสนามกรุงเทพ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกท่าน อีกทั้งรัฐบาลได้ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมการร่วมตัวของฝูงชน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน คณะผู้จัดฯ จึงเห็นสมควร เลื่อนการแข่งขัน วิ่งซูเปอร์สปอร์ต 10 ไมล์ นานาชาติ ซีรีส์ กรุงเทพ พรีเซ็นติด บาย อาดิดาส 2020 ไปในปี 2021 แทน ซึ่งได้กำหนดวันอย่างไม่เป็นทางการไว้เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

ผู้สมัครในสนามปีนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมในวันแข่งขันใหม่ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ อีก

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่อีเมล info@gaa-events.com เท่านั้น

ขออภัยในความไม่สะดวกหากการตอบกลับล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้สอบถามเข้ามามากในระหว่างนี้

คณะผู้จัดฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและเข้าใจถึงสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้ รวมทั้งร่วมเป็นสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาวิ่งให้ยั่งยืนต่อไป

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร