ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2564

ข้อมูลการแข่งขัน

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (ว่ายน้ำ 1.8 กม. - ปั่นจักรยาน 50 กม. - วิ่ง 12 กม.)
สปรินท์ ไตรกีฬา (ว่ายน้ำ 0.5 กม. - ปั่นจักรยาน 20 กม. - วิ่ง 6 กม.)
ทวิกีฬา (วิ่ง 4 กม. - ปั่นจักรยาน 50 กม. - วิ่ง 12 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา
 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 +662-236-2931-2
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร