ยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564

ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา 2564

ยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่อาจสิ้นสุดหรือคลี่คลายลงก่อนวันจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งการจัดกิจกรรมรวมตัวฝูงชนอยู่ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของภาครัฐ ฉะนั้น คณะผู้จัดฯ จึงจำต้องประกาศยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ตไตร กีฬา ประจำปี 2564 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ผู้จัดฯ ทราบเป็นอย่างดีถึงความคาดหวังตั้งตารอเข้าร่วมงาน แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจต่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัดฯ ผู้สนับสนุนการจัดงาน และผู้ร่วมจัดการแข่งขันเห็นพ้องต้องกันในการยกเลิกรายการประจำปี 2564 และหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุนการจัดงานประจำปี 2565 ต่อไป

สำหรับนักกีฬาที่สมัครแข่งขันไว้ จะได้รับการโอนสิทธิ์โดยอัตโนมัติไปยังการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ กรณีไม่สะดวกเข้าร่วมแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2565 ท่านสามารถโอนสิทธิ์แข่งขันของท่านให้บุคคลอื่น โปรดแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ Go To Race ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ งด รับแจ้งความประสงค์หลังวันที่ 30 กันยายน 2564 และถือว่าท่านได้ยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โดยอัตโนมัติ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณติดต่อ Go To Race ที่อีเมล info@gotorace.com หรือ โทร 02-236-2931-2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) เนื่องจากอาจมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกัน อาจล่าช้าในการตอบข้อซักถาม ผู้จัดฯ ขออภัยมา ณ โอากาสนี้

ขอขอบพระคุณที่สนับสนุนการจัดงานตลอดมา

สุขภาพแข็งแรงจงมีแด่ทุกท่าน

ข่าวล่าสุด

Event Cancellation_Tri

ยกเลิกการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ประจำปี 2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่อาจสิ้นสุดหรือคลี่คลายลงก่อนวันจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งการจัดกิจกรรมรวมตัวฝูงชนอยู่ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโ…
Event Cancellation_Fun Run Chartiy

ยกเลิกกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ปี 2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ไม่อาจสิ้นสุดหรือคลี่คลายลงก่อนวันจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2564 อีกทั้งการจัดกิจกรรมรวมตัวฝูงชนอยู่ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโ…

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+6694-419-5618, +6692-278-7077
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

ติดตามข่าวสาร