ซีรีส์ ไบค์โซน ไตรแดช กรุงเทพ ปี 2563

ข้อมูลการแข่งขัน

12 มกราคม
9 กุมภาพันธ์
22 มีนาคม (ไตรกีฬาเสมือนจริง)
3 พฤษภาคม (ไตรกีฬาเสมือนจริง)
28 มิถุนายน
2 สิงหาคม
12/13 กันยายน
3/4 ตุลาคม
7/8 พฤศจิกายน
19/20 ธันวาคม
2563

คน
1

มินิแดช (ว่ายน้ำ 0.2 กม. - ปั่นจักรยาน 10 กม. - วิ่ง 2.5 กม.)
แดช (ว่ายน้ำ 0.4 กม. - ปั่นจักรยาน 20 กม. - วิ่ง 5 กม.)
ลองแดช (ว่ายน้ำ 0.8 กม. - ปั่นจักรยาน 40 กม. - วิ่ง 10 กม.)

บรรยากาศการแข่งขัน

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร