2020 series is now open for registration

ซีรี่ส์ ไตรแดช กรุงเทพ รุ่นเยาวชน ปี 2563

2020 series is now open for registration

ซีรี่ส์ ไตรแดช กรุงเทพ รุ่นเยาวชน ปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ด้วยการแข่งขัน 5 ครั้งในวันเสาร์ 1 วันก่อนการแข่งรุ่นผู้ใหญ่ทุกครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม

บริษัทจัดอีเวนท์กีฬา

ติดต่อเรา

 109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66(0)2 -236-2931, +66(0)2 -236-2932
 info@gaa-events.com
พันธมิตร

GO TO RACE
พันธมิตรออนไลน์

SPORTSTATS ASIA
ผู้ประเมินผลการแข่งขัน

PAUL POOLE (SOUTH EAST ASIA)
The Sponsorship Experts

ติดตามข่าวสาร